انحرافی جوجه به تماشای, معرفی ربات سکسی تلگرام ها پرش و پیوستن به سرگرم کننده